Ο ΣΔΥΚ συμμετείχε και φέτος στο Δρόμο Υγείας και Αλληλεγγύης με μεγάλες επιτυχίες σε όλες τις κατηγορίες.