Ο διαδικτυακός τόπος sdyk.gr ανήκει στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κιλκίς (εφεξής: ΣΔΥΚ). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει σε όλα τα μέλη και τους επισκέπτες του Συλλόγου (εφεξής: χρήστες) ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες ενημέρωσης που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΣΔΥΚ.


Ο ΣΔΥΚ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβές και επίκαιρο. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση ο ΣΔΥΚ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του διαδικτυακού τόπου.


Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, μόνο προς πληροφόρηση. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του sdyk.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το sdyk.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.


Ο ΣΔΥΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου sdyk.gr, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, ο ΣΔΥΚ δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας του. Επίσης δεν εγγυάται ότι οι σχετιζόμενοι διαδικτυακοί τόποι ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων και υπηρεσιών των σχετιζόμενων διαδικτυακών τόπων.


Ο ΣΔΥΚ δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του μόνον. Στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών. Ο ΣΔΥΚ δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος ρητώς δεν επιθυμεί τούτο. Ο ΣΔΥΚ δεν μεταφέρει και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων-υπαγορεύσεων και τούτο γίνεται προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.


Ο ΣΔΥΚ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες του για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Δια του παραπάνω διαδικτυακού τόπου δύναται επίσης να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies, IP address και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).


Όλα τα δεδομένα που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο ΣΔΥΚ μέσω του διαδικτυακού τόπου sdyk.gr, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση, περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 και από το άρθρο όγδοο του Ν. 3625/2007, και ισχύει.


Ο ΣΔΥΚ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου sdyk.gr, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.