Φωτογραφίες μελών μας που έλαβαν μέρος σε διάφορους αγώνες το 2016

Η αποστολή φωτογραφιών και βίντεο προς δημοσίευση στα μέσα προβολής του ΣΔΥΚ συνεπάγεται την από μέρους σας παραχώρηση προς το ΣΔΥΚ άδειας χρήσης και αναπαραγωγής αυτών. Οι φωτογραφίες και βίντεο που αποστέλλετε προς δημοσίευση θα πρέπει ​να έχουν ως κύριο θέμα κάποιο μέλος του ΣΔΥΚ ή το Σύλλογο ​συνολικά και το εν λόγω υλικό θα πρέπει να προβάλλει με ξεκάθαρο τρόπο το Σύλλογο.