ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κιλκίς συνεργάζεται με τοπικούς φορείς προκειμένου να παρέχει προσφορές και αποκλειστικά προνόμια στα μέλη του. Για το σκοπό αυτό εκδίδει κάρτα μέλους η οποία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του και αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου και την ομάδα αίματος του μέλους. Η ισχύς της κάρτας είναι ετήσια, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του έτους που αναγράφεται πάνω σε αυτήν.


Ο Σύλλογος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη προς τα μέλη του στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συνεργαζόμενους φορείς αδυνατεί στην εκπλήρωση της υποσχόμενης παροχής. Τονίζεται επίσης ότι ο ίδιος ο Σύλλογος δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος από τις συγκεκριμένες συνεργασίες.