Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κιλκίς ιδρύθηκε στις 22 Ιουλίου 2015, και με την υπ' αριθμό 210/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κιλκίς εγκρίθηκε στις 5 Αυγούστου 2015 το καταστατικό του και έγινε η εγγραφή του στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς.